Privacy en cookies

Privacy Statement

Inleiding
Coldcasekalender.nl hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op ons rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Coldcasekalender.nl biedt u deze website aan. Voor het goed functioneren van deze dienst is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Wij zijn, net als bedrijven, organisaties en (overheid)instellingen wettelijk verplicht om de verwerkingen van persoonsgegevens op te nemen in een register.

Voor wie geldt dit privacy statement?
Dit privacy statement geldt voor bezoekers van de website: www.coldcasekalender.nl

Verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens, en dan alleen die gegevens die echt nodig zijn voor het specifieke doel waar u het voor verstrekt, worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en als er een toegestane grondslag voor is (zoals toestemming, een wettelijke plicht, een gerechtvaardigd belang) en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd. Zonder grondslag mag Coldcasekalender.nl uw persoonsgegevens niet verwerken en is het in die gevallen niet mogelijk betreffende dienst te leveren. Indien de persoonsgegevens niet meer nodig zijn, dan zal Coldcasekalender.nl uw persoonsgegevens vernietigen. Behalve bij wettelijke verplichtingen worden de persoonsgegevens vernietigd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt aan de Coldcasekalender.nl.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;

1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening:

Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens Coldcasekalender.nl uitvoert. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in om in opdracht van Coldcasekalender.nl persoonsgegevens te verwerken.  Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.

2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:

Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

3. Toestemming:
In beginsel vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken, in welke situaties dit gebeurt en waarom wij dit doen leggen wij hieronder uit. Op de plaats waar u uw persoonsgegevens verstrekt staat ook aangegeven waar die gegevens voor gebruikt worden en dat u uw verleende toestemming altijd kunt intrekken.


Welke persoonsgegevens gebruikt Coldcasekalender.nl?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Coldcasekalender.nl verzamelt de volgende categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van de soort dienst of product die u gebruikt:

Contactgegevens: Dit zijn de gegevens om contact met u op te kunnen nemen zoals uw naam, telefoonnummer, huisadres of e-mailadres.

Cookies:  Cookies zijn kleine bestandjes die uw voorkeuren tijdens het surfen op onze website onthouden en worden opgeslagen op uw eigen computer. Zo kan uw browser opnieuw herkend worden.


Voor welke doelen verwerkt Coldcasekalender.nl persoonsgegevens?

Contact met Coldcasekalender.nl De website Coldcasekalender.nl is er op gericht onopgeloste misdrijven onder de aandacht te brengen. Tevens wordt de bezoeker de mogelijkheid geboden om informatie over deze zaken te delen. Deze informatie kan gedeeld worden middels het tipformulier. Wanneer u dit tipformulier invult, verwerken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om contact u op te kunnen nemen over uw tip. U kunt er ook voor kiezen deze gegevens niet in te vullen op het tipformulier.

Cookies
Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites.

Uw rechten
Verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die u aan Coldcasekalender.nl heeft verstrekt kunt u richten aan Coldcasekalender.nl, Antwoordnummer 2010, 2501 XR Den Haag, coldcase@politie.nl. Via dit adres kunt u schriftelijk (per brief of per email) de verwerkte persoonsgegevens opvragen, inzien, laten corrigeren, verzoeken te verwijderen of over te dragen aan een derde partij. Bij uw verzoek moeten wij wel uw identiteit controleren anders kan het verzoek niet verwerkt worden. Stuurt u hierbij een copy van uw paspoort mee, waarbij u eerst het BSN nummer onherkenbaar maakt. Na controle van uw identiteit zal Coldcasekalender.nl betreffende kopie vernietigen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens, indien u van mening bent dat Coldcasekalender.nl niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens en u er zelf met Coldcasekalender.nl niet bent uitgekomen.

Links naar andere websites
Op de website treft u soms links aan naar andere websites. Coldcasekalender.nl is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

Vragen
Als u nog vragen hebt over ons privacy statement, neem dan contact met de verwerkingsverantwoordelijke, Coldcasekalender.nl, coldcase@politie.nl

Versie 25 juli 2019